WAT IS MINDFULNESS TRAINING?


mindfulness training leren omgaan met stress
“You can't stop the waves, but you can learn how to surf" ― Jon Kabat-Zinn

Mindfulness betekent bewust aandacht geven aan de ervaring van dit moment zonder te oordelen. Mindfulness gaat dus over het richten van onze aandacht, op dit moment, in het hier en nu. Het wordt daarom ook vaak een aandachtstraining genoemd, maar mindfulness training is meer dan dat! 

 

In mindfulness leren we ons anders te relateren aan stressvolle en moeilijke momenten in het leven. Hierdoor verandert ook onze ervaring van deze momenten en zijn we vaak beter in staat om met dergelijke momenten om te gaan. "You can't stop the waves, but you can learn how to surf!" is een bekende uitspraak van mindfulness ontwikkelaar Jon Kabat-Zinn. 

 

We kunnen niet voorkomen dat we met stressvolle en moeilijke momenten in ons leven te maken krijgen (you can't beat the waves), maar we kunnen wel leren anders met dergelijke lastige momenten om te gaan (you can learn how to surf).