MINDFULNESS TRAINING BEGELEIDERS


Mindfulness voor begeleiders in de zorg is speciaal ontwikkeld voor groepsbegeleiders van clienten met een intensieve zorgvraag. Mindfulness voor begeleiders heb ik bij Pluryn ontwikkeld samen met mijn collega Merel Punt. We hebben hierbij advies gekregen van dr. Steve Noone (Bangor University & Northumberland) en Janet Harrison. Tevens hebben we gebruik gemaakt van hun trainingsmaterialen. Het boek  "The Mindful en effective employee" van Flaxman, Bond en Livheim (2013) vormt een belangrijke basis voor de minduflness training voor begeleiders. Uit onderzoek van Noone en Harrison blijkt de training effectief te zijn in het verminderen van stress en vergroten van psychologisch welzijn bij begeleiders van clienten met een verstandelijke beperking.

 

Pluryn locaties Kemnade, Het Hietveld en De Overkant bieden zorg aan clienten met een licht verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen, ook wel SGLVG of SGLVB clienten genoemd. Het is een prachtig beroep om deze doelgroep te begeleiden, maar het werk kan ook stressvol zijn. Dit werk is TOP-sport! Het is daarom belangrijk dat begeleiders veerkrachtig zijn en tools hebben om met stress om te gaan. Om begeleiders hierbij te ondersteunen hebben we de Mindfulness voor begeleiders ontwikkeld.

 

In juni starten we met de training Mindfulness voor begeleiders in Nijmegen en Apeldoorn met begeleiders van Kemnade, Het Hietveld en De Overkant. Aan de training is onderzoek verbonden om zo te kijken of de training helpt bij het verminderen van stress en het vergroten van psychologisch welzijn bij begeleiders van SGLVG clienten. Op deze manier beogen we direct een bijdrage leveren aan het welzijn van de begeleiders van SGLVG clienten, maar ook indirect aan het verbeteren van het welzijn van clienten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het verminderen van stress bij begeleiders ook een positieve impact heeft op de clienten.